2019/2020

Predavanja

Opredelitev tehniškega procesa. Povezava med naravnimi in tehniškimi sistemi ter med naravnimi in tehniškimi procesi. Tehniški sistem za področje konstruiranja (Hubka). Primeri osnovnih funkcij procesa in prenos v sistem. Popis zahtev, dopolnjenih zahtev in želja na posameznih primerih. Povezava funkcij z delovnimi principi. Variacija delovnih principov: predstavitev obstoječih in iskanje novih. Lastnosti konstrukcijskega okolja. R&K proces po VDI 2221. Razvojno konstrukcijski proces s sedmimi fazami (HUBKA). R&K iterativni proces z zlato zanko (DUHOVNIK). Na predavanjih so izvedeni primeri z dvigalnim mehanizmom, spravilom lesa iz gozda, mehatronskim sistemom za transport naplavin. Drugi del predavanj je namenjen predstavitvi raznih delovnih strojev in naprav za izvajanje določenih procesov. Predavanja so iz področja kmetijskih, gradbenih, lesno-obdelovalnih strojev in transportnih naprav. V tem delu predavanj se študent spozna s specifičnimi tehnološkimi procesi za katere se razvijajo tehnični sistemi.

Vaje

Študent po izboru oz.odločitvi usmeritve, kateri delovni stroji so za njega zanimivi začne s pripravo temeljnih analiz o samem delovnem procesu. Nato preide k pripravi izračuna ter prvi fazi koncipiranja. Po opredelitvi bistvenih detajlov izračune ponovi v vseh detajlih. Na koncu mora študent pripraviti kompletno tehnično – konstrukcijsko dokumentacijo z vsemi detajli. Tako pripravljeni projekt zagovarja pred asistentom. Oceno iz vaj tvorijo delne ocena vaj skozi semester. Največjo težo ima zaključna predstavitev seminarske naloge.