Težišče predmeta je na obravnavanju osnov strojnih elementov, ki so vgrajeni v izdelke. Pred samo obravnavo strojnih elementov so podane še osnovna napetostna stanja (nateg/tlak, upogib, strig in vzvoj), osnove trdnosti inženirskih gradiv ter značilnosti nekaterih kovinskih in nekovinskih materialov.

Elementi so obravnavani glede na funkcijo, ki jo izpolnjujejo, delovni princip, kot osnovo izpolnjevanja funkcije, značilno geometrijo in materiale in tehnologije izdelave. Za obravnavane elemente so podane tudi smernice za izbiro in osnovni trdnostni preračuni.

Strojni elementi, podsklopi in sklopi, ki jih obravnavamo:

  • Nerazstavljive zveze: lepljeni, lotani, kovičeni in varjeni spoji 
  • Razstavljive zveze z elementi za prenos osnih in prečnih sil: kovice, sorniki, zatiči, razcepke in vijaki 
  • Elementi za prenos vzvojnih momentov: moznik, zagozda, torni obroči, profilirana gred 
  • Zveze za prenos sil in vzvojnih momentov: tesni prileg 
  • Podsklopi za prenos sil z vrtečih na mirujoče dele: ležaji (drsni in kotalni) 
  • Elementi in sklopi za prenos sil, momentov in energije s pomočjo trdnih teles: palice, nosilci, osi, gredi, gredne vezi, sklopke, jermeni (ploščati, klinasti, zobati), verige (pogonske, nosilne, posebnih oblik), zobniki (evolventni, cikloidni, posebnih oblik) ter gonila